Tack alla ni som kom och lyssnade på Ann-Sofie Johansson och bidrog till en härlig kväll med många skratt!

Vi var ett fyrtiotal personer som fick lära oss mer om vårt Ydre-mål och dess uppkomst samt "släktskap" med andra dialekter. Ann-Sofie levandegjorde verkligen vår egen dialekt! Marianne Skillermark, som välkomnade och presenterade Anne-Sofie, bidrog genom att göra det på Ydremål! Glenn Gustafsson kompletterade med att läsa en dikt av Tedor i Snararp på Ydremål! 

Efter Ann-Sofie följde kaffe och härligt gott fika samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Vid årsmötet redovisades för föreningens verksamhet 2023 och föreningens ekonomi. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad 50 kr för enskild och 100 kr för familj. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Till ny ordförande i föreningen valdes Glenn Gustafsson.

Årets hittills planerade aktiviteter redovisades;

- föreläsning och mingelfika den 2 maj kl. 18.00 med Anders Wijkman "En jord för alla" - ett samarrangemang tillsammans med ett flertal andra lokala föreningar.

- besök i Stora Gallarp i juni 

 

I styrelsen ingår nu

Glenn Gustafsson, ordförande

Marianne Skillermark, sekreterare

Fredrik Ahlberg, kassör

Maria Friman, ledamot

Dag Ydrén, ledamot

Gun Rudeberg, ledamot (hemsida)

Hans-Göran Saldner, ledamot

Årsmötet avslutades med tack till Dag Ydrén för hans arbete som ordförande i föreningen.

 

En av kvällens deltagare återkopplade till oss och skrev "Dä va oiktitt wolitt, och tack för kaffit!" och tack säger vi också!


Förening:

Västra Ryds Hembygdsförening

Skapad av: Gun Rudeberg (2024-04-07 11:29:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gun Rudeberg (2024-04-10 09:07:21) Kontakta föreningen