Ett 50-tal personer strömmade till då Västra Ryds Hembygdsförening bjöd in till en berättarkväll tisdagen den 27 september 2022. De fick se foton och höra Gun Rudeberg, Cecilia Johansson och Maria Friman berätta intressanta historier om tre hus/gårdar i Västra Ryd och om släkter och personer som bott där.

Gun hade inspirerats av ett gammalt foto, som föreningen fått för längesedan och som någon gett texten "Anna i Viken". Gun hade forskat om Anna, hennes släkt och liv. Annas fullständiga namn var Anna Charlotta Borg och hon var född 1858 i Ingatorp. Vid sin bortgång 1937 bodde hon i en backstuga  vid Östra Lägern, under gården Rangelstorp i Västra Ryd och där hade hon också bott en stor del av sitt liv. Hennes liv präglades av hårt arbete som tvätterska men flera av kvällens åhörare kom också ihåg att hon hade ett gott rykte om att vara "bäst" på att stärka gardiner och kragar.

Cecilia Johansson hade forskat om Tallgården, ett av husen i Rydsnäs samhälle, som en gång i tiden byggts på mark tillhörig kyrkan men som senare friköpts och bildat en egen fastighet. Husets första ägare år 1934 var Gerda Fäldt. Cecilia berättade bl.a. om Gerdas familj och barndom. Gerda och hennes syskon blev moderslösa när 5:e barnet föddes och fadern svarade ensam för deras uppväxt. Många av åhörarna delade med sig av egna minnen av Gerda. Gerda var kokerska och svarade för många luncher och middagar, både i samband med begravning och sorg respektive  födelsedagar och andra firanden; Gerda hade bl.a. lagat bröllopsmiddagen till ett par av kvällens åhörare.

Efter en kaffepaus berättade Maria om sin släkt och släktgården Lida, som ligger i södra delen av Västra Ryd. Utifrån foton, kort och brev berättade Maria bl.a om "Sigrid i Lida". Sigrid hade flera beundrare i sin ungdom och de texter som Maria delade med sig av ur beundrarbreven roade åhörarna. Förr i tiden skrevs så mycket längre och utförligare! Maria själv och Marias mamma, som var en av kvällens åhörare, hade också många egna minnen av Sigrid och andra släktingar vilka de delade med sig av.

 


Förening:

Västra Ryds Hembygdsförening

Skapad av: Gun Rudeberg (2022-10-05 16:05:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gun Rudeberg (2023-01-20 13:23:53) Kontakta föreningen