Stort intresse i Rydsnäs för gästgivargårdar och skjutsstationer

I söndags, den 19 september 2021, samlades ett 50-tal personer i Rydängskyrkan för att lyssna på ett mycket intressant föredrag om gästgiverier och skjutstationer i Östergötland. Arrangör var Västra Ryds Hembygdsförening, som i likhet med så många andra föreningar under en lång tid inte kunnat samla hembygdsintresserade, men nu äntligen kunde träffas.  Kaj Kjellström, författare till bl.a. boken Östgötska gästgiverier, och Marie Ahlin föreläste och berättade ingående om gästgiveriernas utveckling och styrning genom lagar och förordningar. Självklart handlade föredraget till största delen om gästgiverier i Västra Ryds närhet och i södra Östergötland.


År 1649 kom en särskild gästgivarförordning som ersatte tidigare regleringar. Den innebar en skärpning och förtydligande av böndernas skyldigheter att hålla hästar och erbjuda husrum samt mat för resande. Enligt beslut av Ydre häradsrätt blev Studstorp i Västra Ryd, gästgivargård år 1665. På gästgivargården/ skjutshållet skulle finnas hästar till förfogande för de resande men man behövde också ha flera hästar i reserv och omkringliggande gårdar var tvungna att ställa upp med hästar vid behov.


På gästgivargårdarna fanns s.k. skjutstavlor som visade avstånd till närliggande gästgivargårdar och taxan för häst till dessa gårdar. De skjutstavlor som en gång i tiden funnits i Studstorp, men som numera förvaras på Länsmuséet i Linköping, visar avståndet och taxan för en häst till närliggande gästgivargårdar bl. a till Kålshester (Eksjö socken), Sund och Ramsmåla (Torpa socken). Gästgivaren var också skyldig att se till att rum och bäddar fanns att tillgå för de resande samt mat och dryck, som fick köpas enligt en gästgivartaxa för Ydre härad. År 1904 blev Studstorp indragen som gästgivargård, då den inte längre ansågs behövlig.


Efter föredraget förflyttade sig deltagarna till den gamla gästgivargården Studstorp. Där berättade gårdens ägare, Björn Ydrén, om gårdens nuvarande drift med odling av äldre spannmål. Solveig Friman, som bott på och brukat gården tillsammans med sin make från mitten av 1950-talet till början av 2000-talet, berättade om hur hus flyttats och byggts till och även om den lite gästgiveriliknade verksamhet, kallad ”Bo på landet” som hon själv vid sidan av allt arbete med jordbruket bedrivit på gården. 


Under dagen fick deltagarna även höra berättelser som visade att det tidvis gått hett till på Studstorp under gästgiveritiden och en av dessa handlade om den s.k. Studstorpsbataljen. Strax före jul år 1783 blev det ett tämligen häftigt allmogeupplopp. Kungens fiskaler som beslagtagit brännvinspannor på gårdar i Torpa hade tagit in på gästgiveriet i Studstorp. En uppretad folkskara drog mot Studstorp, hotade och skadade en av fiskalerna.


Marie Ahlin berättade om ett stort kniv- och yxslagsmål år 1811, där många var inblandade. En man och hans hustru blev under rusets inverkan skadade.

Båda dessa händelser följdes upp på tinget i Sund.

 

Studstorp

Förening:

Västra Ryds Hembygdsförening

Ändrad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2021-09-23 16:08:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2021-09-23 15:30:55) Kontakta föreningen