Årsmöte 2021 och kyrkogårdsvandring


Den 4 juli 2021 hölls årsmöte vid Västra Ryds kyrka och stadgeenliga frågor behandlades. Vid mötet beslöts och informerades om bl.a. följande

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 och 2020.
  • Dag Ydrén valdes till ordförande för det kommande året. 
  • Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Fredrik Ahlberg, Gun Rudeberg, Hans-Göran Saldner, Marianne Skillermark, Holger Stensson och Marianne Ström, dvs oförändrad sammansättning av styrelsen.
  • Årsmötet beslöt vidare att årsavgiften fortsatt ska vara 50 kr för enskild medlem och 100 kr per familj men att årsavgiften för 2021 ej tas ut av medlemmarna. De medlemmar som redan betalt årsavgiften för 2021 kommer tillgodoräknas den år 2022.
  • Kommande aktiviteter 2021
    • Söndagen den 19 september 2021 kl. 14.00; föredrag om Gästgiverier och skjutshåll av Kaj Kjellström, författare till boken om Östgötska gästgivargårdar och därefter gårdsbesök på Studstorp, som förr var Västra Ryds gästgiveri (mer info om plats och praktiska detaljer kommer senare).
    • Senare under hösten en berättarkväll om våra fåglar med AnnCharlotte Petersson (mer info senare). 


Efter årsmötet gjordes en kyrkogårdsvandring på Västra Ryds kyrkogård som inleddes med att Camilla Jacobsson och Gustav von Wachenfeldt mycket trevligt och informativt berättade om bevarande och skötsel av gravar och gravstenar och även om planer för kyrkogårdens framtida skötsel och utveckling. Vid själva efterföljande vandring berättade många av de 25-tal närvarande medlemmarna om några av de gravar och personer som finns begravda på kyrkogården. Fantastiska livsöden och historier! Tack till er alla som gjorde kyrkogårdsvandringen så givande!

 


Förening:

Västra Ryds Hembygdsförening

Ändrad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2021-07-10 15:28:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2021-07-10 10:49:11) Kontakta föreningen