Näset


Näset är beläget i Västra Frölundas sydvästra del och ligger på en bred halvö. Här finns många fina badplatser varav Smithska udden är en av de största. I början fanns här ett flertal stenbrott och stenindustrin var omfattande. På Näsets högsta bergstopp, cirka 50 meter över havet, ligger Breidablick, en gammal Tullvaktstuga, i vilken Västra Frölunda Hembygdsförening har delägarskap. 

Image

 

Näset är omnämnt 1546 som "Nes" 1550 som "Näsitt" och 1578 som "Näsett" och invånarna kallades för "Näsbona". Bland tidiga ägare kan nämnas Tore Amundsson (1660) och befallningsman Carl Erichson (1704). År 1638 hölls det ting på Näset och storskifte skedde 1779-80 och laga skifte 1854-58. Det finns uppgifter om att det en gång i tiden fanns ett länsmansboställe (Djurhagen) på Näset.

Image

 

Den ursprungliga byn Bua låg nära Högsbo. Genom ett skrivfel i jordeböckerna kom också ett hemman utåt Näset att kallas Bua. Även om det egentliga Näsets by låg något längre söderut så kallas nog Bua Västergård idag allmänt för Näset. I förgrunden på ovanstående foto från omkring 1907 ser vi gården ”Aneses” (Anders) där nu Vittens gata går fram. Breviksvägen syns i bakgrunden med från vänster gårdarna Annikas som nu är borta och Olas vars manhus och en ladugård i ombyggt skick finns kvar. Längst till höger en villafastighet som avstyckades från Olas och är känd som Löfkvistens och ligger vid Bua Västergårdsvägen. Lägg märke till de kala bergen som idag är trädbevuxna. Foto: Erik Björk, vars dotter Margit Abrahamsson skänkt bilden. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1988”)

Image

 

Skolbarnen på ovanstående foto är sysselsatta med skogsplantering på Näset 1918. Gunnar Ahlberg, folkskollärare i Västra Frölunda (1915-1935), ivrade mycket för skogsplantering på det i stort sett trädlösa Näset. Bönderna fick förbinda sig att inte släppa ut får och nötkreatur på de planterade platserna. Det var barrträd som sattes av flickorna i de av pojkarna upphackade hålen. Ett populärt avbrott i skolarbetet.(bild och text ur VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda” 1988)

Image

 

Flygfotot ovan visar en del av Näsethalvön från söder med Åkereds och Kannebäcks byar i bakgrunden. Längst ner till vänster ligger nuvarande Näsets centrum med posthus och affär samt vändslinga och ändstation för Spårvägens bussar. Följer man vägen härifrån norrut kommer man först till Backa by, nuvarande Östra och Västra Palettgatan. Utefter berget till vänster ligger bebyggelsen i Backa, Hammar och Åkered. Den senare med Karmosingången, Rödgatan mfl. Längst bort vid foten av berget i mitten ligger gårdarna Västers, Erikes och Östers i Åkered. Till höger om rondellen syns Åkereds gamla skola och Torstens ås. Därbakom går Näsetvägen genom Kannebäck. Längst ner till höger ligger villorna vid nuvarande Sandhamnsgatan samt Sandersgården med sin ladugård. Genom hela dalen slingrar sig Pussebäcken som rinner upp i Önnered. Den är numera kulverterad och området är bebyggt med radhus. Foto: Frank Setteskog. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1989”)

Image

 

Tullvaktstugan Breidablick på ovanstående foto från 1950-talet uppfördes omkring 1900 och initiativtagare till byggnationen lär vara en av posteringens tjänstemän, Kustroddaren Ernst Larsson. Stugan hade samma funktion som alla de tull och lotsutkikar som låg utefter kusten, att vara ett gott väderskydd för de tjänstemän som hade till uppgift att bevaka kusten, lotsar för att upptäcka lotssökande fartyg och kustroddare för att upptäcka fartyg som skulle inklareras till Sverige, samt för att i möjlig mån upptäcka smugglare. Kustposteringen i Västra Frölunda drogs in 1937, varpå vaktstugan på Västergårds Vale blev överflödig. Dock kom den att användas under andra världskriget, då en militär bevakningsstyrka förlades på platsen. (Foto ur VFH-bildarkiv)

Förening:

Västra Frölunda hembygdsförening

Skapad av: Tomas Johansson (2023-03-18 20:13:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tomas Johansson (2023-04-15 20:47:39) Kontakta föreningen