Näset


Näset är omnämnt 1546 som "Nes" 1550 som "Näsitt" och 1578 som "Näsett" och invånarna kallades för "Näsbona". Bland tidiga ägare kan nämnas Tore Amundsson (1660) och befallningsman Carl Erichson (1704). År 1638 hölls det ting på Näset och storskifte skedde 1779-80 och laga skifte 1854-58. Det finns uppgifter om att det en gång i tiden fanns ett länsmansboställe (Djurhagen) på Näset.

 

Näset


Förening:

Västra Frölunda hembygdsförening

Skapad av: Tomas Johansson (2023-03-18 20:03:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tomas Johansson (2023-03-18 20:04:03) Kontakta föreningen
Förening:

Västra Frölunda hembygdsförening

Skapad av: Tomas Johansson (2023-03-18 20:13:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tomas Johansson (2023-03-18 20:13:47) Kontakta föreningen