Notiser


13 mars 2023

I dag hade vi årets tredje styrelsemöte, som alltid i vårt hembygdsmuseum på Tofta Nordgård. Vår kassör Jan informerade bland annat om att vi nu är 800 medlemmar i föreningen, men dess värre är det över hundra stycken medlemmar som ännu inte har betalat sin medlemsavgift för i år. Om du som läser detta, är medlem och vet med dig att du har missat att betala, så gör gärna det så snart som möjligt. Medlemsavgifterna är väldigt viktiga för vår förenings fortlevande.

7 mars 2023

Image

Tore Haraldsson, Gunnar Börgeson och Ingemar Udd 

I dag hade vi vårt årsmöte i Västra Frölunda församlingshem, vid vilket ett drygt 40-tal medlemmar deltog. Innan själva årsmötet bjöds vi på ett intressant och mycket väl framfört föredrag av vår medlem Annika Nordström. Annika är etnolog till professionen och har sina anfäder, såväl på mödernet som på fädernet, i Västra Frölunda. Hon berättade om hur livet kunde gestalta sig i Västra Frölunda under andra hälften av 1800- och första hälften under 1900-talet utifrån sina anfäders levnadsförhållanden.

Image
 

Annika Nordström

Image

Gunnar tackar Annika med en bukett blommor

Vid själva årsmötet, som leddes av ordföranden Gunnar Börgeson, informerades om föreningens verksamhet och ekonomi under 2022 och styrelsen beviljades av mötet ansvarsfrihet. I sedvanlig ordning hölls även val av styrelse med följande resultat-

 • Gunnar Börgeson valdes till ordförande för 2023 (omval)
 • Gunnar Börgeson valdes till ledamot för 2023-2024 (omval)
 • Jan Andersson valdes till ledamot för 2023-2024 (omval)
 • Ingemar Udd valdes till ledamot för 2023-2024 (omval)
 • Inga Malmqvist valdes till ledamot för 2023-2024 (omval)
 • Olle Orstadius valdes till ledamot för 2023-2024 (omval)
 • Mikael Rydberg valdes till ledamot för 2023 (nyval)
 • Gunnel Magnusson valdes till revisor för 2023 (omval)
 • Stellan Larsson valdes till revisor för 2023 (omval)
 • Britt-Inger Martinsson valdes till valberedning för 2023 (nyval)
 • Carina Nyberg valdes till valberedning för 2023 (nyval)

Margareta Almgren (ledamot) och Josefin Baldock (valberedning) hade innan mötet meddelat att de inte ställde upp för omval. Tack Margareta och Josefin för ert arbete i föreningen!

Mikael, Britt-Inger och Carina hälsas välkomna till sina nya uppdrag!

Image
 
 
 
 
 
 

Några av de medlemmar som deltog

Image

Jan-Olov Andersson dukar av borden efter mötet

9 februari 2023

I dag höll vår ordförande Gunnar Börgeson ett föredrag med bildvisning på Frölunda kulturhus. Stora salen var fullsatt, vilket innebär att över 200 intresserade personer kom för att lyssna då Gunnar berättade om ett svunnet Västra Frölunda . I samband med detta såldes även våra årsskrifter. (Foto: Inga Malmqvist)

Image
 

 

6 februari 2023

Årets andra styrelsemöte på Tofta Nordgård. Vi hade diverse bra diskussioner om vår verksamhet och planerade bland annat för vårt kommande årsmöte, med det inledande föredraget "Mellan land och stad- berättelser om människor och platser i Västra Frölunda" av Annika Nordström.

 

5 februari 2023

Idag flyttades skärmutställningen från Frölunda Torg till biblioteket på Frölunda kulturhus, där den kommer att finnas till och med söndagen den 12 februari. (Foto: Eva Byström)

Image

 

4 februari 2023

Idag har vi ställt upp en skärmutställning med fina gamla Frölunda fotografier på Frölunda Torg. I samband med detta sålde vi även våra årsskrifter. Det var en mycket trevlig dag med många besökare, med såväl gamla som nya ansikten. Om du missade detta, så kan du se utställningen i biblioteket på Frölunda kulturhus under kommande vecka. Vi kommer även att bjuda på ett föredrag med bildvisning på Torsdag, den 9 februari klockan 17:30. Se mer om detta under "aktiviteter". (Foto: Eva Byström)

Image

15 januari 2023

Vårens första Öppet hus på Tofta Nordgård, där vi hade bokrea med 50% rabatt på de flesta av våra årsskrifter. Utöver detta hade vi sedvanligt fika och rundvisning bland våra samlingar. Vi hade cirka 50 stycken besökare, vilket vi tycker är väldigt roligt. Ni som missade bokrean behöver inte vara oroliga, då vi har ytterligare en bokrea på öppet hus den 16 april (klockan12-15). Vi fick idag även Lennart Steens släktforskning om Torps by, vilket vi är glada över. Denna, kommer tillsammans med hans släktforskningsmaterial kring Grimmered och Fredagstomten, så småningom att läggas ut här på hemsidan.

10 januari 2023

I dag hade vi årets första styrelsemöte, där vi detaljplanerade kommande aktiviteter som Öppet hus med bokrea, Skärmutställning och bokförsäljning på Frölunda Torg, Skärmutställning i biblioteket på Frölunda kulturhus och föredrag med bildvisning i stora salen på Frölunda kulturhus. Läs mer om detta under våra aktiviteter.

Förening:

Västra Frölunda hembygdsförening

Skapad av: Tomas Johansson (2023-01-16 21:49:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tomas Johansson (2023-03-18 20:22:36) Kontakta föreningen