Bli medlem


Hembygdsföreningen har cirka 800 medlemmar med stor åldersmässig och geografisk spridning. Som medlem får du vår årsskrift med berättelser och foton från det gamla Västra Frölunda. Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften på 200 kr på plusgiro  4 70 78 – 1. Ange i samband med detta ditt namn och din postadress. Vi tar gärna även emot din E-postadress. 

Välkommen som medlem!

Till dig som redan är medlem

Hoppas att du är nöjd med ditt medlemskap i vår förening. Det är några saker som är viktiga att tänka på som medlem, nämligen –

  • Medlemsavgiften skall alltid betalas till vårt plusgiro 47078-1. Andra betalningssätt skapar oftast bara problem.
  • Om du byter adress, glöm inte att meddela oss den nya adressen. Annars riskerar du att inte få årsskriften och våra program.
  • Har du en mailadress, meddela den gärna till oss då det underlättar för oss att skicka meddelanden till dig. Du kan maila din adress till [email protected]