Hembygdsgården

Viala Västergård 1/4mtl frälse var i gamla tider en arrendegård under Kjesäter. När västra stambanan byggdes på 1860-talet kom gårdarna, 4 stycken, att hamna norr om järnvägen medan åkrarna hamnade på den södra sidan.
Kjesäter valde då att bygga en ny gård på södra sidan och förvandla de gamla gårdarna till torp.
Ett av torpen inköptes av hembygdsföreningen för 4000 kronor. Några gamla ekonomibyggnader revs och en loftbod flyttades dit från ett av de andra torpen.
Föreningen har två fasta evenemang vid Viala: Midsommarfirande och Vialadagen första lördagen i augusti.

Uthyrning Viala hembygdsgård: Lena Eriksson 073-718 64 40


Storstugan: Gammal bondstuga på ursprunglig plats. Interiören är ett exempel på hur det såg ut i ett bondehem i Västra Vingåker under 1800-talet.


Lillstugan: Husmanstuga, troligen från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.


Loftboden: Till bondgården hörde ofta en loftbod av den här typen. Den är en av Västra Vingåkers få kvarvarande loftbodar, är troligen från 1700-talet.


Mostugan: Större bondstuga som även varit skola. Flyttad från Mostugan på Sävstaholmsgodset och återuppförd vid hembygdsgården i början av 1950-talet.


Smedjan: Kommer från Mogetorp. Flyttades till hembygdsgården 1959.


Logen: Logen fanns tidigare vid Bromshult på Sävstaholmsgodset. Körvandringen kommer från Galltorp.


Scenen: Uppförd på plats 2010.


Toalett: Uppförd på plats 2013.

Fotograf EWR

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter