Skogalund-båtmotorer

Oscar Johansson, båtmotorbyggare och innovatör

Johan Oskar Johansson föddes 1883 i Högsäters församling i Dalsland. Hans far, Johan Oskar Andersson var mjölnare i byn Öxnäs Norra.
I kvarndammen lärde sig Oskar simma, genom att göra en simdyna av vass. Efterhand plockade han bort strån ur dynan, tills det ”bar”. Som barn vallade han kor en sommar, och på hösten kunde han för pengarna köpa en kostym och en skoborste.
Han kände en dragning åt det mekaniska och han fick arbete som justersvarvare av valsar vid Munkedals Bruk. Ett par år efter värnplikten, 1907, blev han anställd vid motorfabriken A/S Rapp i Oslo som tillverkade tändkulemotorer till fisketrålare. Där fick han utlopp för sin tekniska ådra och avancerade snart till förman.Åren gick och stadslivet blev monotont. Våren 1920 infann sig en möjlighet att flytta till Sverige igen, nu med fru och dotter. Svärfadern Anders Hansson med fru hade året innan flyttat till Sverige och köpt fastigheten Skogalund i Västra Vingåker. Denna bestod bl.a. av en tegelbyggnad, lämplig för en mindre verkstad. Avtal gjordes om att få arbete från A/S Rapp. Med sig tog Oskar en tändkulemotor, som skulle dra verkstadens maskiner, bl.a. en 12” Munktell-svarv, en pelarborrmaskin och en metallsåg.
De första åren fick han avtalat arbete, men då detta upphörde kom tanken på en liten 2-taktsmotor.
Den skulle vara lämplig för att driva såväl mjölkningsmaskiner som mindre båtar, främst då Hjälmarsnipor. Merparten av vad som tillverkades var encylindriga motorer för marint bruk ca 200 st., men omkring år 1926 tog Oskar fram en 2-cylindrig motor i ett mindre antal exemplar.
Gjutningen av motordetaljer gjordes vid Brevens Bruk. Där skedde även modelltillverkningen i trä efter ritningar från Oskar. Bristande kvalité i form av blåsor i gjutgodset gjorde att Pump-Separator Gjuterier i Katrineholm senare fick överta gjutningen.

Förbättringar som gjordes efterhand:
1. För att optimera kompressionsutrymmet gjorde Oskar en cylinder med ställbar topp. Under gång kunde han, vid en konstant belastning, iaktta när högsta varvtal inträffade och sedan mäta upp och bestämma måtten på cylindern.
2. Hösten 1930 lämnade Oskar in en patentansökan på en ”parallellstående automatisk förgasare”. Med ett handgrepp reglerades både luftintag och bränsletillförsel. Alla motorer försågs därefter med denna förgasare som tillverkades av honom själv.
3. Ljudet från kuggväxeln irriterade Oskar. Lösningen blev snedgående kuggar, som han genom att lyfta svarvens växellåda, och få plats med kugghjul som gav tillräcklig stigning. Han valde att skära kuggar med sju ingångar så att kuggarna fick samma bredd som kuggluckorna. Krympte sedan de avskurna hjulen på navbrickor av stål. Ämnet till kugghjulen var metallrör, ca 30 cm långa.
4. Vattenpumpen, en kolvpump, ersattes av en excentrisk bricka, som roterade i cylindriskt pumphus, och som gav en sug och en trycksida. Egen konstruktion.
5. För att höja motorns effekt kom Oskar på att på cylindern placera ett extra luftintag. Detta så beläget att kolven själv var ventil. På detta intag sattes ett reglage som när det öppnades, samtidigt som bensintillförseln höjdes något, ökade motorns effekt.
6. Oskar provade också att göra ”hela” kolvringar. Kolvens övre del var gängad och skruvades samman när ringen lagts i läge. Detta förfaranade skulle minska slitaget på cylinderloppet. Troligtvis infördes detta inte generellt då det krävdes långtidsprov.

Tillverkningen pågick till omkring 1940, då andra världskriget brutit ut. Verkstaden lades ned och speceriaffären som drivits av Oskars fru Constance och svärfadern, övertogs av nya ägare.
1941 flyttade Oskar med fru och svärmor, svärfadern avled 1940, till Rosta strand i Örebro och Oskar fick anställning på Jarls Mekaniska på Idrottsvägen. De tillverkade verktyg och andra detaljer i metall mellan åren 1940-1970. Oskar arbetade där fram till 77 års ålder 1960. Han är en av få som rott till arbetet i Örebro då han bodde tvärs över Svartån. Oskar Johansson avled 1976 i en ålder av 92 år.

(c) 2017 Leif Dalshagen, son till Oskar Johansson.

 
 
 
 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter