Årsmöte 2019


Hembygdsföreningen i V. Vingåker hade årsmöte i Korskyrkan den 6 mars. Ett 30 tal personer hade samlats. Efter att Lars Ohlsson hälsat välkomna hölls en parentation till minne av de medlemmar som gått bort under året och en tyst minut hölls. Därefter läste Åke Pettersson en dikt av Mats Rying.

Till mötesordförande valdes Lennart Andersson, till sekreterare Kerstin Hedborg och Kenneth Gustafsson till pressreferent. Revisorerna kunde efter granskning av handlingar och räkenskaper konstatera att dessa var utan anmärkning.

Medlemsantalet är för närvarande drygt 470 och årsmötet beslöt att höja årsavgiften till 150 kr. för singel och 250 kr. för par. Vidare beslutades att arvoden till styrelsen fastställdes till 9000 kr. att fördelas inom styrelsen.

Till ordförande på ett år omvaldes Lars Ohlsson. Omvalda till styrelsen blev Jan Ridell, Ingrid Fredriksson, Tord Bäcker, Ebbe Ridell, alla på två år. Monika Ridell fyllnadsval 1 år. Kerstin Hedborg, Åke Pettersson och Lena Eriksson kvarstår på 1 år.

Revisorer: omval på 1 år av Tommy Persson och Lennart Andersson. Suppleant omval av Yvonne Larsson 1 år.

Museigrupp: omval av Rolf Pettersson, Björn Wilhelmsson och Åke Pettersson, alla på 1 år. Jörgen Andersson nyval på 1 år. Till gruppens kontaktman valdes Rolf.

Vialagrupp: omval av Tord Bäcker, Lena Eriksson, Åke Pettersson, Ebbe Ridell och Maria Ridell. Nyval Lasse Eriksson. Samtliga på 1 år.

Redaktionskommité för årsskriften: omval av Gunnel Rudin, Kenneth Gustafsson och Lars Olsson annonser. Nyval av Göran Warnander bilder. Samtliga på 1 år.

Till valberedning utsågs Tage Karlsson och val av ombud till det regionala hembygdsförbundet utser styrelsen senare dessa.

Verksamheten för 2019 med bl. a. de fasta arrangemangen som midsommarfesten och Vialadagen annonseras och finns även på hemsidan.

Till sist avtackades Barbro Öhlin och Bo Olson som avgick ur redaktions kommitén för sitt förtjänstfulla arbete under många år. Likaså Göran Warnander för sitt arbete i Museigruppen.

Efter mötet blev det kaffe med smörgås och underhållning av journalisten och författaren Stigbjörn Bergensten från Brevens Bruk, som kåserade lättsamt och roande.

Pressreferent Kenneth Gustafsson

Förening:

Västra Vingåkers Hembygdsförening

Skapad av: Tage Karlsson (2019-03-07 19:28:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tage Karlsson (2019-03-10 09:04:42) Kontakta föreningen