Vingåkersbilder. Äldre tider


 

Vingåkers hembygdsförening förvaltar en stor mängd fotografier och dokument.

Till största delen kommer foton från duktiga amatörfotografer verksamma i socknen. Nämnas kan bl.a. Gerhard Ingvald, Eriksson i Brännskogen och Alvar Rosen.

Under hela 1900 talet har Vingåker begåvats med duktiga yrkesfotografer. Bl.a. Helens foto, Mårtensson foto.

Och inte att förglömma Journalisten och författaren Harald "Haldo" Ottosson som under många år var aktiv inom föreningen och bidragit med en ansenlig samling av foton, filmer och skrifter.

Finns även mindre del foton från olika privatpersoner. Senaste tillskottet är ca 120 glasplåtar från Frk. Hildur Wallin i Saltorp som blivit avfotograferade och digitaliserade. Tagna på 20-30 talet. Kvaliteten är tyvärr inte den bästa men likväl en värdefull dokumentation av den tiden.

Många av bilderna har under åren visats på olika sätt. Bl.a utställningar och i årsskrifter och fotohäften. Förhoppningsvis kommer en del bilder att visas på denna sida.

Arbete med att sortera och digitalisera dessa är tidsödande men pågår framgent.

Allt finns i arkivet och tillgängligt för påseende.

 

 

Förening:

Västra Vingåkers Hembygdsförening

Skapad av: Tage Karlsson (2018-10-30 08:58:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tage Karlsson (2019-09-09 08:21:41) Kontakta föreningen