Museeiverksamhet 2014

Den ordinarie verksamheten  inleddes med städning av museet i slutet av maj med hjälp av ett antal medlemmar.
Museet har haft öppet för allmänheten söndagarna den 8 juni, 13 juli och 17 augusti. Vid dessa tillfällen har sammanlagt ca 50 besökare besett våra samlingar. Vid ett par andra tillfällen har även mindre grupper beretts tillträde.

Den 2 maj besöktes museet av två årskurs 3-klasser från Hansjöskolan. De visade stort intresse och ville veta mycket om det mesta. Skolmuseet var väldigt spännande med griffeltavla och hartass och unga lärarämnen intog katedern och på schemat stod sånglektion.

 


Den 14 augusti
besöktes museet av tio medlemmar från Norrbyås-Almby hembygdsförening. I första hand för att titta på folkdräkterna och dessa förevisades av föreningens vice ordf. Ingrid Hartman Söderberg, stående längst till vänster.
Ingrid är fil.dr i historia och etnolog och har skrivit boken Sju systrar.
Trolovning är väl något som har kommit ur tiden men förr var den av stor betydelse för hur man knöt band inför ett äktenskap som kunde innebära förändringar i ägandet av mark och gård. I Västra Vingåker var det tradition att överlämna värdefulla gåvor som bevis på att man menade allvar. Ingrid Hartman Söderberg har ärvt några gåvor och har berättelsen bakom dem i ett kapitel i Sörmlandsbygden 2013.

Den 4 november besöktes museet av en årskurs 1-klass från Sävstaskolan. De hade promenerat den långa vägen till museet med sin fröken Emelie Forsberg.  Nu ville de se gamla saker från tiden då Barnen i Bullerbyn och Emil i Lönneberga utspelade sej. Som vanligt var skolmuseet väldigt intressant med läseböcker, kateder, griffeltavla och hartass. Efter att ätit mellanmål i gräset utanför museet var det dags för promenad tillbaka till skolan.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter