Museeiverksamhet 2018

Den 3 maj besöktes museet av en förskoleklass, en 1:a och en 2:a från Sävstaskolan för att uppleva skolmuseet och se hur skolmiljön var för ca 100 år sedan. De har under läsåret studerat Bullerbyboken av Astrid Lindgren. 1:a klassen höll även en lektion med sin lärare Emelie Forsberg.

Den 29 maj städades museerna av Åke Pettersson, Rolf Pettersson, Tord Pettersson, Göran Warnander, Lars Ohlsson och Anita Spaak. Under våren hade ett duvpar tagit sig in i skomakeriet och påbörjat ett bobygge. De avhystes och ingången förseglades varefter ett mindre angenämt arbete vidtog att avlägsna efterlämnad byggmaterial och avföring.

Den 10 juni hade museet 12 besökare. Museivakter var Göran Warnander och Tord Pettersson.

Den 8 juli hade museet 12 besökare. Museivakter var Björn Wilhelmsson och Göran Warnander.

Den 15 juli hade museet 17 besökare. Museivakter var Rolf Pettersson och Åke Pettersson.

Den 22 juli hade museet 15 besökare. Museivakt var Göran Warnander.

Den 12 augusti hade museet 16 besökare. Från Helgesta hembygdsförening på utflykt till Vingåker kom 15 besökare. Museivakter var Rolf Pettersson och Åke Pettersson.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter