Hembygdsmuseet

Vita museet är ett sockenmagasin från 1758, som sådant användes det i c:a 100 år. I mitten av 1920-talet började gamla föremål samlas in av en museikommitté och placerades i det tomma magasinet. År 1926 invigdes museet och överlämnades till skolrådet. När Västra Vingåkers hembygdsförening bildades 1935 fick den överta samlingarna.

Idag finns gamla Vingåkersdräkter och dräktdetaljer, möbler, husgeråd, redskap, verktyg, cyklar, brandredskap, urmakeri, skomakeri, stenyxor och div. andra saker.

Röda museet var Åsens gårds sädesmagasin, den enda ekonomibyggnaden som finns kvar. där förvaras nu vagnar, slädar, jordbruksredskap, ett repslageri och ett litet skolmuseum.

Välkommen att se våra samlingar!
Öppettider se informationsrutan till höger.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter