Johanna Lundström

 Johanna Lundström 1864-1957
Om Arbetsfördelningen i Lanthushållet
Kommentarer och bearbetning Barbro Öhlin
NY ! Pris 80.00 Kr.

Förord

Johanna Lundström ( 1864 – 1957 )  småbrukarhustrun från Vingåker, som blev ortsmeddelare och besvarade Landsmålsarkivets frågor.  Eftersom hon tyckte om att skriva, begränsade hon inte svaren till det efterfrågade utan utvidgade texten till glädje för eftervärlden.

Ibland kände Johanna sig underlägsen, då hon från Landsmålsarkivet fick påpekanden om sitt sätt att skriva. Jag är dåligt lärd men styv i mitt yrke som jordbrukarfru. Vi kan konstatera att hon utnyttjade sina få år i Oppsala skola optimalt. Hon frågade sina gamla släktingar och grannar om förhållanden förr. Det hon fick veta skrev hon ner – många gånger. Vi får komma ihåg att det inte fanns kopieringsmaskiner, det var blyertspenna som gällde och sedan renskrift med bläck, ytterst sällan förekommer det överstrykningar i manuskripten.

Barbro Öhlin 2013

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter