Hembygdsgården


Viala Västergård 1/4mtl frälse var i gamla tider en arrendegård under Kjesäter. När västra stambanan byggdes på 1860-talet kom gårdarna, 4 stycken, att hamna norr om järnvägen medan åkrarna hamnade på den södra sidan.
Kjesäter valde då att bygga en ny gård på södra sidan och förvandla de gamla gårdarna till torp.
Ett av torpen inköptes 1936 av hembygdsföreningen för 4000 kronor. Några gamla ekonomibyggnader revs och en loftbod flyttades dit från ett av de andra torpen.
Föreningen har flera evenemang vid hembygdsgården: Barnens hållbarhetsdag och Motordag på vården, Midsommarfirande och öppet cafe i Mostugan i juli. Senare på säsongen Hembygdsdagarna, Skördefest och Julmarknad. 

Storstugan: Gammal bondstuga på ursprunglig plats. Interiören är ett exempel på hur det såg ut i ett bondehem i Västra Vingåker under 1800-talet.

Lillstugan: Husmanstuga, troligen från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.

Loftboden: Till bondgården hörde ofta en loftbod av den här typen. Den är en av Västra Vingåkers få kvarvarande loftbodar, är troligen från 1700-talet.

Mostugan: Större bondstuga flyttad från Mostugan på Sävstaholmsgodset och återuppförd vid hembygdsgården i början av 1950-talet. På övre våningen hade ´Den Blinde excellensen` Gustaf Trolle-Bonde ordnat skola för godsets barn. I Mostugan har föreningen café möblerat med bland annat en gammal möbel i allmogestil som tidigare prytt ett av rummen i Vingåkers prästgård under åren då Gunnar Vall var kyrkoherde. Det finns möjlighet att sitta både inom-och utomhus vid de olika arrangemangen. Våren 2024 öppnar skolmuseet på övre våningen. 

Smedjan: Kommer från Mogetorp. Flyttades till hembygdsgården 1959.

Logen: Logen fanns tidigare vid Bromshult på Sävstaholmsgodset. Körvandringen kommer från Galltorp.

Image

Scenen: Uppförd på plats 2010.

Toalett: Nya toaletter 2013, varav en rullstolsWC.

Image Foto. Tage Karlsson

 

Förening:

Västra Vingåkers Hembygdsförening

Skapad av: (2014-07-21 19:58:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Vingåkers Hembygdsförening (2024-04-21 08:43:30) Kontakta föreningen