Årsmöte 2018

Hembygdsföreningen i V Vingåker har haft årsmöte i Korskyrkan den 7 mars. Ca 40 personer hade samlats till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter att Lars Ohlsson hälsat välkomna hölls en parentation till minne av de medlemmar som gått bort under året och en tyst minut hölls. Till mötesordförande valdes Lennart Andersson, Lena Larsson till sekreterare och Göran Warnander till pressreferent. Revisorerna kunde efter utförd granskning av handlingar och räkenskaper konstatera att dessa var utan anmärkning. Medlemsantalet är 480 och årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift, 120 kr för vuxen och 220 kr för par. Till ordförande på ett år valdes Lars Ohlsson. Omvalda till styrelsen blev Kerstin Hedborg, Marianne Lundmark, Åke Pettersson och Lena Eriksson, alla på två år. Revisorer: omval av Tommy Persson och Lennart Andersson, suppleant omval av Yvonne Larsson. Museigrupp: omval av Göran Warnander, Björn Wilhelmsson, Åke Pettersson, Tord Pettersson och Rolf Pettersson. Vialagrupp: omval av Lena Eriksson, Åke Pettersson, Ebbe Ridell, Maria Ridell, Tord Bäcker och Rolf Pettersson. Redaktionskommitté för årsskriften:  nyval av Gunnel Rudin, omval av Barbro Öhlin, Kenneth Gustafsson, Bo Olson (bilder) och Lars Ohlsson (annonsförsäljning). Valberedning: tillsätts vid nästa styrelsemöte. Verksamheten för 2018 med de två fasta arrangemangen, midsommarfesten och återvändardagen, Vialadagen, första lördagen i augusti, annonseras och finns även på hemsidan hembygd.se/vastra vingaker. Efter mötet blev det kaffe med smörgås och underhållning med Evert Taube-tema framfört av trion Arne Westberg, Irma Dahlberg och Lennart Strömberg.  En mycket uppskattad programpunkt.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter