Årsmöte 2017

Hembygdsföreningen i V Vingåker har haft årsmöte i Korskyrkan den 1 mars. Ca 50 personer hade samlats till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter att Lars Ohlsson hälsat välkomna hölls en parentation till minne av de medlemmar som gått bort under året. Marianne Lundmark tände ljus och läste dikter och en tyst minut hölls. Till mötesordförande valdes Lennart Andersson, Kerstin Hedborg till sekreterare och Göran Warnander till pressreferent. Revisorerna kunde efter utförd granskning av handlingar och räkenskaper konstatera att dessa var utan anmärkning. Medlemsantalet är 500 och årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift, 120 kr för vuxen och 220 kr för par. Fortfarande är ordförandeposten vakant! Omvalda till styrelsen blev Lars Ohlsson, Jan Ridell, Ingrid Fredriksson, Tord Bäcker och Ebbe Ridell, alla på två år. Revisorer: nyval av Lennart Andersson, omval av Tommy Persson och Bengt Westling, suppleant nyval av Yvonne Larsson. Museigrupp: nyval av Rolf Pettersson, omval av Åke Pettersson, Göran Warnander, Tord Pettersson och Björn Wilhelmsson. Vialagrupp: nyval av Lena Eriksson, Åke Pettersson, Ebbe Ridell och Maria Ridell, omval av Göran A Pettersson och Tord Bäcker och Rolf Pettersson. Redaktionskommitté för årsskriften: Nyval av Bo Olson (bilder) och Lars Ohlsson (annonsförsäljning), omval av Barbro Öhlin och Kenneth Gustafsson. Valberedning: nyval av Åke Pettersson, omval av Göran Warnander, den senare även sammankallande. Alla valda på ett år. Verksamheten för 2017 med de två fasta arrangemangen, midsommarfesten och återvändardagen, Vialadagen, första lördagen i augusti, annonseras och finns även på hemsidan hembygd.se/vastra vingaker. Efter mötet blev det kaffe med smörgås och underhållning av det eminenta Byledraget med Evert Taube-tema och allsång under ledning av Arne Westberg. En mycket uppskattad programpunkt. Flöjtisten Sofie Hummel visade hur mycket välljud som kan komma ur en blockflöjt och hävdade sig mot dragspelen och lyfte orkesterns framförande ytterligare.

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter