Årsmöte 2016

Hembygdsföreningen i V Vingåker har haft årsmöte i Korskyrkan den 2 mars. Ca 50 personer hade samlats till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter att föreningens t.f ordförande Lars Ohlsson hälsat välkomna hölls en parentation till minne av de medlemmar som gått bort under året. Marianne Lundmark tände ljus och läste dikter och en tyst minut hölls. Till mötets ordförande valdes Lennart Andersson, Kerstin Hedborg till sekreterare och Göran Warnander till pressreferent. Revisorerna kunde efter utförd granskning av handlingar och räkenskaper konstatera att dessa var utan anmärkning. Medlemsantalet är 560 och årsmötet beslutade att medlemsavgiften höjs till 120 kr för vuxen och 220 kr för par. Fortfarande är ordförandeposten vakant! Nyvald till styrelsen blev Lena Eriksson och omvalda blev Kerstin Hedborg, Marianne Lundmark och Åke Pettersson, alla på två år. Revisorer: omval av Tommy Persson och Bengt Westling, suppleant Lennart Andersson. Museigrupp: nyval av Tord Pettersson, omval av Åke Pettersson, Göran Warnander och Björn Wilhelmsson. Vialagrupp: nyval av Siri Olsson och Rolf Pettersson, omval av Göran A Pettersson och Tord Bäcker. Redaktionskommitté: Nyval av Kenneth Gustafsson, omval av Barbro Öhlin och Bo Olson. Valberedning: nyval av Bo Olson, omval av Göran Warnander, den senare även sammankallande. Alla valda på ett år. Verksamheten för 2016 med de två fasta arrangemangen, midsommarfesten och återvändardagen, Vialadagen, första lördagen i augusti, annonseras och finns även på hemsidan hembygd.se/vastra vingaker. Därefter avtackade Lars Ohlsson avgående styrelsemedlemmar och avgående Björn Wilhelmsson i redaktionskommittén och valberedningen. Björn tackade för åren i kommittén där han fått utlopp för sin författarådra i hembygdsföreningens årsskrifter och berättade om motståndet i början att ha annonser i dessa, men som senare skulle visa sig finansiera tryckningen av årsskriften. Efter mötet blev det kaffe med smörgåstårta och underhållning av Byledraget, som luftade bälgarna ordentligt, för dagen var förstärkta med ordföranden i Österåkers hembygdsförening Arne ”Top Gun” Westberg. En mycket uppskattad programpunkt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter