Årsmöte 2015

Hembygdsföreningen i V Vingåker har haft årsmöte i Korskyrkan den 4 mars. Ca 50 personer hade samlats till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter att föreningens ordförande Björn Wilhelmsson hälsat välkomna hölls en parentation till minne av de medlemmar som gått bort under året. Marianne Lundmark tände ljus och läste dikter och en tyst minut hölls. Till mötets ordförande valdes Lennart Andersson och Kerstin Hedborg till sekreterare. Revisorerna kunde efter utförd granskning av handlingar och räkenskaper konstatera att dessa var utan anmärkning. Medlemsantalet är 560 och årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle bli oförändrad. För första gången i föreningens 80-åriga historia är ordförandeposten vakant! Nyvald till styrelsen blev Ebbe Ridell och omvalda blev Lars Olsson, Jan Ridell, Ingrid Fredriksson och Tord Bäcker, alla på två år. Årsmötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen till nio stycken, inga suppleanter. Revisorer: Tommy Persson och Bengt Westling. Museigrupp: Åke Pettersson, Lennart Pettersson, Göran Warnander och Björn Wilhelmsson. Vialagrupp: Göran A Pettersson, Lennart Pettersson, Tord Bäcker och Göran Pettersson. Redaktionskommitté: Barbro Öhlin, Björn Wilhelmsson och Bo Olson. Valberedning: nyval av Göran Warnander och Björn Wilhelmsson. Alla valda på ett år. Verksamheten för 2015 med de två fasta arrangemangen, midsommarfesten och återvändardagen första lördagen i augusti, annonseras och finns även på hemsidan hembygd.se/vastra vingaker. Därefter avtackade Björn Wilhelmsson avgående styrelsemedlemmar och avgående valberedning. Avgående ordförande Björn Wilhelmsson avtackades med blommor och ovationer för långt och förtjänstfullt arbete i styrelsen. Han tackade för 15 år i hembygdsföreningen med: ”Det har varit en stor ära och mycket roligt. År 2000 var Elna Gustafsson husmor, Ylva Hjärtberg kassör och Birgit Sigurdsson sekreterare. Årsskriften skrevs av Haldo, Barbro Öhlin och Harry Larsson. Vi började sälja annonser, vilket sedan dess finansierat tryckningen. Vi erhöll 2005 en stor donation efter Elsa Rosén. Genom EU-bidrag byggdes ny scen och dansbana vid Viala 2010 och 2013 nya toaletter i egen regi. Flytten från Prästgårdsflygeln till Takåsen 2012 gav oss bättre lokaler. Jag vill tacka alla hjälpsamma medlemmar som ställt upp och glatt jobbat under åren. Ett särskilt tack till styrelsekamrater, annonsörer och övriga som sett till att traditionerna hållits vid liv. Jag önskar nya styrelsen lycka till”. Efter mötet blev det kaffe och underhållning. En nybildad grupp från Högsjö, Electric Rubank Trio, bestående av Yngve Andersson, känd finsnickare från Haddelund, med sönerna Mattias och Martin, båda elektriker, underhöll med vackra visor och andra visor. En mycket uppskattad programpunkt.

Avtackning av medarbetare

 

Björn Wilhelmssons tacktalHitta aktivitet

Inga aktiviteter