Bildhäften

 Bilder från Vingåkersbygden

Utgivningen startades 1977 av Vingåkers Fotoklubb.
Det var ett värdefullt kulturarbete som några entusiaster då drog igång. Människor och miljöer i gamla Vingåker presenterades i text och bilder på ett tilltalande sätt. Mottagandet blev mycket positivt. Tio häften kom ut mellan åren 1977 – 1993.
Senare överlät den vilande fotoklubben sitt lager av bildhäften till Västra Vingåkers Hembygdsförening. Klubbens kvarvarande medlemmar ställde sig positiva till att föreningen tog upp utgivningen på nytt.
Häfte nr 11 kom ut 2009 och nr 12 kom ut 2011.

PRISER : 25 Kr/st. BUNT MED 1 – 12 = 300 Kr/st.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter