Bona

BONAFRÄ.bmp

Bona har genomgått många skiften genom tiderna.
Här beskrivs Bona Gård, Bona Bruk, Bona Uppfostringsanstalt, Kriminalperioden, Landstingsperioden med utvecklingsstörda, Bona Folkhögskola och Bona i nutid.

I slutet av 1600-talet ägdes Bona Frälsehemman av Elsa Bonde och efter henne bröderna Adolf Herman, Erik och Axel Pähr Ragnar Wrangel.
1726 såldes Bona till Anna Maria Soop på Medevi. Senare ägdes gården av Reinhold Axel von Fersen.

År 1775 började en ny era då familjen Grill kom till Bona. Den förste ägaren var Abraham Grill, som anlade ett stångjärnsbruk, vilket kom att få stor betydelse för bygden.
Efter Abraham Grill blev sönerna Klas och Gustaf förvaltare av gården och bruket.
Gustaf Grill köpte upp ett antal gårdar i socknen. Detta för att säkra tillgången av skog för brukets behov.
1855 flyttad Gustaf Grill från Bona och sålde egendomen till sin brorson, löjtnant Howard Grill.

År 1886 kom en ny ägare, patron Oskar Lundqvist. Till en början hade han en delägare, S V Lundborg från Arboga, men blev snart ensam ägare. Någon gång i detta sammanhang revs den gamla huvudbyggnaden som låg söder om nuvarande trädgårdsmästeriet i Bona. I dag finns ingenting kvar av bebyggelsen vid gamla Bona gård.
Patron Lundqvist var en driftig jordbrukare och affärsman. Han köpte upp ett flertal gårdar och lät odla upp nya områden samt lät bygga nya vägar i trakten. De gårdsalléer, som finns vid Bona och även på andra platser i Västra Ny härstammar från hans tid.

År 1902 köptes Bona upp av staten och nya stora byggnader uppfördes. Nu förvandlades gården till en uppfostringsanstalt för "vanartiga pojkar". Många pojkar från hela landet vistades där och gården brukades vidare genom deras arbete. Flera berättelser som skildrar deras tillvaro finns upptecknat.
Från 1948 omvandlades Bona till en anstalt för straffriförklarade män., fortfarande med staten som huvudägare. Denna verksamhet ades ner omkring 1968.
Därefter kommer landstinget in efter 1968 års lag om utvecklingsstörda, denna verksamhet pågick till åter en ny lag om "förståndshandikappade" kom . Därefter har byggnaderna tidvis varit flyktingförläggning. Vänsterpartiet har även haft en folkhögskola i några av byggnaderna, framför allt i C-delen och administrationsdelarna.

Se även under Bona Bruk.

Ett stort antal tjänstebostäder från uppfostringsanstaltens tid finnes i området, de flesta av dessa är nu frånsålda och egna villor. Landstinget gjorde det mesta av den försäljningen under sin period 1970-1980-tal.

Bebyggelsen tillhörde uppfostringsanstaltens verksamhet med sjukhus, kyrkobyggnad, skola, matsal boendehus m fl hus. Dessa hus är liksom marken runt omkring i privat ägo. Lantbruket med hus och ladugård är en egen enhet, bondeägt.

Stora skogspartier äges fortfarande av staten. De har haft namn alltefter hur staten namnsatt sina domäner t.ex domänverket, kronan, Sveaskog o s v.

Många kringliggande gårdar köptes in till Bona av familjen Grill. De behöll sina lantmäteribeteckningar. Dessa gårdar med underliggande torp och backstugor redovisas enskilt.

Dansbrännan Fränsjö, Rösjö St. 1:2 Lilla 1:3. Tryfall, Ubbelsby, Kostenhult 1:1

Författare

[email protected] (2024-02-22 17:15:31)


Förening:

Västra Ny Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-21 22:50:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Ny Hembygdsförening (2024-02-22 17:15:31) Kontakta föreningen