Gamla Småskolan i Nykyrka

Gamla Småskolan i Nykyrka ägs av en ekonomisk förening, men från och med september 2018 har Västra Ny Hembygdsförening ett nyttjanderättsavtal på fastigheten som innebär att vi tar ansvar för fastigheten och kan utveckla den till en levande hembygdsgård.

Precis som tidigare finns det möjlighet för andra föreningar såväl som privatpersoner att hyra lokal för aktiviteter och möten. Men vi ser också många möjligheter att Gamla Småskolan kan utgöra vårt nav för landsbygdsutveckling och att det också finns verksamhet mer permanent i fastigheten. 

 

 

 


Editerad av: Madeleine Öberg (2020-02-05 16:26:40)