Skeingeborg


På Borgön i Skeingesjön mellan Verum och Osby finns resterna efter en åttakantig borg - en av Skånes märkligaste. Det vi idag ser är den ringmur, cirka två meter hög, som omgav borganläggningen. Ursprungligen har muren varit fyra meter hög och möjligen påbyggd med en väktargång av trä. Inuti borgen har funnits byggnader, bl a ett hus, 16x8 m, med källare. Borgen var okänd för forskningen fram till 1924 då landsfiskal Fluhr i Vittsjö i ett brev till riksantikvarien berättade om borgen.

Modell av Skeingeborg som den kan ha sett ut under 1100-talet. Modellen finns på Hembygdsmuseet i Hässleholm.

1949-1950 grävdes muren fram och restaurerades. En del av rasmassorna lades upp utanför borgen. Vid de undersökningar som gjorts har man bl a funnit mynt från senare delen av 1100-talet till mitten av 1200-talet. Biskop Absalon är trolig byggherre. Möjligen revs borgen redan i mitten av 1200-talet.

Varför borgen byggdes vet man inte bestämt. En tolkning är att borgen kom till för att markera biskopens maktövertagande i Skåne. Läget vid Helge å, som rinner genom Skeingesjön, kan innebära att platsen använts vid transport av produkter från skogs-områdena i norra Skåne: timmer, järn och tjära.

Källa: Ödman, Anders. Borgar i Skåne, 2002.

Borgön skänktes 1943 av direktör Bror W. Olofson i Malmö till dåvarande Nordskånes hembygdsförening. Bror W. Olofson ställde också medel till förfogande för undersökningarna som genomfördes 1949. Hembygdsföreningen bytte senare namn till Västra Göinge hembygdsförening. I föreningens årsskrift 1973 skriver Torsten Karlson: "Kombinerad med en familjepicknick i det gröna kan utflykten till denna historiska plats bli en minnesvärd och angenäm upplevelse." Det gäller ännu i dag.

Borgön är skyddad enligt "Natura 2000". Skyddet gäller den högstammiga ekskogen och en art av mossa, hårklomossa, som växer i strandkanten av Skeingesjön. Se mer om hårklomossa.

Det händer att det under torra perioder blir ordentligt lågvatten i Skeingesjön. I september 2016 kunde man se spår av stenrader i sjön. Tidigare hamnplats vid Skeingeborg?

I Hembygdsmuseet i Hässleholm finns en modell av Skeingeborg som den kan tänkas ha sett ut. Ett försök till rekonstruktion med stöd av de undersökningar som gjorts vid borgen.

Hitta hit

Riksantikvarieämbetet fornsök

Förening:

Västra Göinge Hembygdsförening

Skapad av: Västra Göinge Hembygdsförening (2012-01-24 09:08:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Göinge Hembygdsförening (2019-08-27 03:36:32) Kontakta föreningen