Hovdala


I byn Broslätt, en gammal hantverksby vid slottet Hovdala finns hembygdsföreningens "Wendels stuga"
En bit uppe i backen vid Lörup finns den gamla drängastenen eller "löttestenen" återbördad i byns mitt. 

För några år sedan hittade vi två arkivboxar med äldre bakrecept från Hovdala i hembygdsföreningens arkiv. 
Det resulterade i en bok utgiven av föreningen Hovdala vänner - Bakbok från Hovdalas kök.

Editerad av: Olavi Olson (2018-10-21 14:05:55)