Länkar till bygden

Akademi Finjasjön
Runt Finjasjön och i Hovdala naturområde finns informationsskyltar som berättar om natur och kultur. Skyltarna är resultatet av ”Akademi Finjasjön” i två omgångar 2005–2012. Sammanlagt finns 5 portaler och ett drygt 40-tal skyltar. Nr 34 berättar bland annat om hembygdsföreningens ”Wendels stuga”  i Broslätt vid Hovdala. Klicka på kartan och läs mer.

Biblioteken i Hässleholms kommun
Guldgruvor för den lokalhistoriskt intresserade. Ofta hittar du våra årsböcker här.

Café Hembygdsparken
Här kan du se öppettider och arrangemang där caféet i Hembygdsparken i Hässleholm medverkar m.m.

Cederborgsällskapet
Litterärt sällskap med aktiviteter kring författaren C.Aug. Cederborg som skrev historiska romaner, bland annat från Göingebygden. Länk till Facebook, logga in så syns sällskapet.

Ellbe Bokbinderi
På sin hemsida har bokbindare Leif Jaensson lagt ut många intressanta historiska bilder från Hässleholm.

Ett svunnet Tormestorp
Film med berättelse om Tormestorp en gång i tiden. Lyssna och njut.

Finjabygden – Finja socken
En studiecirkel startade hösten 2016 för att studera och skaffa mer kunskap om Finjabygdens historia. Såväl forntid som nutid dokumenteras. Följ arbetet på cirkelns hemsida. 

Från en svunnen tid
Blogg med bilder och text från östra Skåne. Ett och annat också från vårt verksamhetsområde i Västra Göinge härad.

Garnisonmuséet Hässleholm vänner (GMHV)
En av fyra samverkande föreningar i Hässleholms museum.

Göingebygdens Biologiska Förening (GBF)
Vi samarbetar då och då. Att Göingebygden inte bara är en kulturmiljö utan också har en rik flora och fauna kan du se på föreningens Facebooksida.

Göinge TrädgårdsSällskap. För den trädgårdsintresserade.

Göinge släkt- och hembygdsforskarförening
Vi samarbetar. Föreningen lånar då och då lokaler av hembygdsföreningen vid publika Göinge TrädgårdsSällskap. http://www.goingetgs.se/startsida.asp

Hessleholms Teatersällskap (HeTS)
Sällskapet genomför ofta stadsvandringar sommartid där  historiska teman spelas upp i olika miljöer i staden. Då och då bidrar hembygdsföreningen med underlag.

Hovdala slott
I slottsbutiken finns Lille Mats bössa, som tillhör Västra Göinge hembygdsförening, utställd. I hantverksbyn Broslätt strax intill finns Wendels stuga som ägs och visas av hembygdsföreningen.

Hovdala vänner
En vänförening till Hovdala slott som då och då också samarbetar med Västra Göinge hembygdsförening kring arrangemang mm. Föreningen har sina styrelsemöten i Hembygdsmuseet i Hässleholm.

Hässleholm förr i bild
Grupp på Facebook med bilder från Hässleholm. Här kan du själv lägga in bilder och kommentera andras. F.n. över 5.000 medlemmar!  Länk till Facebook, logga in och följ.

Hässleholm med byar förr och nu
Grupp på Facebook med bilder från hembygdsföreningens verksamhetsområde. Här kan du själv lägga in bilder och kommentera andras.  Länk till Facebook, logga in och följ.

Hässleholms brandkårs museiförening
En av fyra samverkande föreningar i Hässleholms museum

Hässleholms Militärhistoriska Förening 
En av fyra samverkande föreningar i Hässleholms museum.

Hässleholms Modelljärnvägsförening
Föreningen har en modelljärnväg modell större på garnisonsområdet i Hässleholm. Landskapet är hämtat från Hässleholm med omnejd som det såg ut på 1960-talet.

Hässleholms museum
Västra Göinge hembygdsförening är en av fyra föreningar i Hässleholms museum. Här har vi vårt vagnmuseum och vi deltar i de gemensamma aktiviteterna.

Hässleholms turistbyrå
Här har de bra koll på Västra Göinge hembygdsförenings aktiviteter. Det finns också flera hembygdsföreningar och mycket annat intressant i kommunen.

Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm
Mycket intressant att ta del av i Hässleholms historia och vi har ett givande samarbete.

Vetteryds gravfält
Strax söder om Sösdala längs väg 23 finns Vetteryds/Vätteryds gravfält. Sösdala Bys Skifteslag har tillsammans med Sösdala Hembygds- och fornminnesförening gjort en utmärkt informationssida. Ladda ner guiden!