Winbergska huset

I Hembygdsparken finns det s k ”Winbergska huset”.

Byggnaden uppfördes på 1840-talet i Tormestorp, och flyttades till Hässleholm runt 1870. Det är med andra ord ett av de äldst bevarade husen i Hässleholm och ett exempel på hur man i äldre tider tog vara på och flyttade byggnader som alternativ till att bygga nytt. Huset låg i kvarteret ”Orgelbyggaren”, i hörnet Första Avenyen – Vallgatan. Det användes senare som papperslager av Svantessons boktryckeri.

I början av 1980 flyttades huset till Hembygdsparken. Winbergska huset har huserat handelsbod och skolsal. Senare har det varit handelsbod för bland annat lokala hantverkare.

Här finns Winbergska huset