Vannarödsstugan

Vannarödsstugan är troligen byggd under 1600-talet. Den stod ursprunligen i Vannaröd, Norra Mellby socken. Huset kallades förr för ”Kungsstugan”. Vannarödsstugan har endast ett rum och är byggd i skiftesverk. Huset har haft ”härbärgshus” vid gavlarna.

Huset förvärvades av hembygdsföreningen och flyttades till Hembygdsparken under 1930-talet. Vannarödsstugan eldhärjades 1990, men kunde restaureras. Hösten 2007 fick stugan återigen vasstak.

Vannarödsstugan är troligen byggd under 1600-talet. Den stod ursprunligen i Vannaröd, Norra Mellby socken. Huset kallades förr för ”Kungsstugan”. Byggnaden har inte undesökts dendrokronologist men skulla kunna vara en av de äldsta bevarade i Skåne.

Vannarödsstugan har endast ett rum och är byggd i skiftesverk. Huset har haft ”härbärgshus” vid gavlarna.

Huset förvärvades av hembygdsföreningen och flyttades till Hembygdsparken under 1930-talet. Vannarödsstugan eldhärjades 1990, men kunde restaureras. Hösten 2007 fick stugan återigen vasstak. Stugan är tills vidare inte öppen för visning.

De flesta av de gamla byggnaderna i Hembygdsparken är byggda i skiftesverk med stående stolpar och däremellan liggande båle.