Urmakareverkstaden

Urmakareverkstaden-oktoberFotograf: Urmakareverkstaden-oktoberUrmakarenFotograf: UrmakarenFotograf: Urmakaren

Småbyggnader har inte alltid tagits till vara när man skapat friluftsmuseer och hembygdsparker. I Hässleholms hembygdspark är vi därför glada att ha just en sådan byggnad med en intressant historia. Under 2016 ersattes det gamla ”sticketaket” med ett nytt men inte tidstypiskt papptak.

Urmakarverkstaden är hämtad från Sjötorpet i byn Kulleröd i Visseltofta socken på 1930-talet. Huset är uppfört år 1812 av timmer från en ca 100 år äldre byggnad. Här bedrev under 1800-talets förra hälft klockmakaren Christen Andersson en uppskattad tillverkning av golvur. Christen var också klensmed och arbetade i silver. Några av dessa finns bevarade i Hembygdsföreningens museum. Golvuret nedan finns i Kaffestugan strax intill urmakareverkstaden.

Under 2016 fick vi ett Pokestop till spelet Pokemon Go vid Urmakareverkstaden. Den fick här namnet Fågelhuset efter de många fågelholkarna på nordsidan.

Ur från Sjötorp i Kaffestugan i hembygdsparken

Här finns Urmakareverkstaden