Träskulpturer

I Hembygdsparken i Hässleholm finns sedan en tid flera skulpturer i trä. De är utförda i de almar som sågats ner på grund av almsjukan. I de höga stubbarna har konstnären Sven-Ingvar Johansson från Osby sågat ut skulpturer med motorsåg. De har motiv från djur- och naturvärlden. Ett par skulpturer har barn som motiv. Den senaste statyn i parken, precis bredvid Hembygdsmuseet, har gäddor utsågade på almstubben. Under 2016 fick vi också ett gym till Pokemon Go kopplat till skulpturen. Konstverken är utförda på uppdrag av Hässleholms kommun.

Under 2015 har svampangrepp konstaterats på några av statyerna.