Sörby gamla prästgård

Sörby gamla prästgård är en rymlig salsbyggnad i skiftesverk från 1798. Längan, som utgjort ena sidan i en stor kringbyggd gård, flyttades 1948 från Sörby kyrkby till Hembygdsparken.Byggnaden domineras av den centralt belägna salen med förstuga framför. Söder om salen ligger dagligstugan, som tidigare haft avdelad barnkammare. Innanför denna finns ett litet ”kontor” och där bakom kök i två avdelningar jämte spiskammare. På norra sidan finns två kamrar, varav den ena kan användas som vigselrum. Sedan följer två små ”kontor” och slutligen rullkammare och drängstuga, den senare på sin tid använd som pastorsexpedition.
I flera av rummen har äldre tapetmönster målats upp efter schablon. Även eldstäderna är uppförda i sitt gamla skick, så t ex salen ovanliga skänkugn.Förebilden är att söka i 1730 års normalritningar för militära boställen, men ytterst i fransk slottsarkitektur under 1600-talet. I slänten framför prästgården finns en sandstenshäll som hittades 1948 i den södra grundmuren från 1798. I upphöjd relief syns ett hjulkors och ett bockliknande djur.

Litteratur:Skånes hembygdsförbunds årbok 1950, sid 69-94. Artikeln finns att köpa som särtryck i VGH museum: Några bilder från Sörby gamla prästgård:

Dagligstugan. Här var från början två rum där prästfamiljen hade sin dagliga tillvaro i huset. Då och då använder vi rummet för möten och samlingar.

Vigselrummet. Några av väggbrädorna i vigselrummets ena vägg antas komma från en äldre Sörby prästgård som uppfördespå 1620-talet då kyrkoherden flyttade från Gumlösa till Sörby. Bladslingorna på väggen har daterats till 1600-talet.

Skulptören Henry Nilsson. Några av Henry Nilssons verk finns deponerade hos Västra Göinge Hembygdsförening. I Sörby gamla prästgård fiinns bevarade gipsmodeller oftast med religiosa motiv. Henry Nilsson var bondson från Gulastorp, född 1882, och arbetade som ung i jordbruket och som mölledräng i gårdens mölla.
Henry Nilssons konstnärliga talang förde honom till utbildning i Lund, Köpenhamn och Paris. Han fick  1908 med statyerna ”Det sista steget” och ”Tröst” på Parissalongen. Åter i Sverige fick han uppdrag bl.a. i kyrkor. Henry Nilsson använde ofta bibliska motiv. När
han just blivit känd, och erkänd, i Sverige drabbades han av sjukdom, troligen Spanska sjukan, och avled i lunginflammation 1922. I Hässleholm finns två verk av Henry Nilsson: Statyn ”Narcissus” i Venaparken för vilken Henry Nilsson fick pris i Köpenhamn och på Hässleholm kyrkogård hans eget porträtt i avgjutning på gravstenen.

Källor:
Västra Göinge hembygdsförenings årsskrift 1958 och tidningsartiklar)

Prästgården används för möten inom föreningen och ett och annat kulturprogram. Vid några tillfällen hålls prästgården öppen för allmänheten, t.ex julaktivitet. Guidade visningar kan alltid bokas.

Under 2016 fick vi ett Pokestop till spelet Pokemon Go vid södra väggen till prästgården.