Snapphanen

Statyn Snapphanen är utförd av Axel Ebbe (1868-1941). Den invigdes i Hembygdsparken i Hässleholm 1934 och var resultatet av en insamling. Första namn på teckningslistan var landshövdingen Johan Nilsson och han är den en av två invigningstalare den 1.juli 1934 i samband med ett allmogeting i Hembygdsparken. Den andre talaren är professor Martin P:son Nilsson. Tre tusen personer är samlade och får förutom talen lyssna till Trängens musikkår och Allmänna sången.

Det berättas att konstnären Axel Ebbe hade tänkt sig en staty utan hatt. Beställaren, redaktör P A Persson, var av annan uppfattning. Det blev en snapphane med en ”skyggig” hatt. Av de bevarade insamlingslistorna framgår det att man samlat ca 9.000 kr till en snapphanestaty. I hembygdsföreningens årsskrift 1970 berättas att Snapphanen fått sina anletsdrag från konstnären själv. Den heter snapphanestatyn eller Snapphanen. De insamlade medlen lär ha räckt till kostnaderna.

Senare har man i den lokala traditionen då och då kunnat höra att statyn kopplas ihop med olika snapphanar t ex Göingehövdingen eller Lille Mats. I en lokal skulpturguide början av 2000-talet har statyn felaktigt benämnts Lille Mats. I uppropet till insamlingen för Snapphanen, vid invigningen 1934 och senare beskrivningar bl a i utsällningen om Axel Ebbe i Hembygdsmuseet 1991 heter statyn Snapphanen.

Snapphanen i Hässleholms hembygdspark

En replik av statyn finns sedan 1951 i Fredriksmindes park i Prästö på Själland. Sannolikt har man här tänkt på just Göingehövdingen som både i romanen och verkligheten har kopplingar till Själland.

Källor:

VGH arkiv.
Lundin, Allan-Sigvard. Det var i Hässleholm det hände.1963
Malwe, Herman. Spegelbilden VGHS XVIII 1970.
VGH Axel Ebbe. Minnesutställning 1991

Här finns Snapphanen