Smedtorpet från Hovdala

Smedtorpet får Hovdala stod ursprungligen i hantverksbyn Broslätt vid Hovdala. Torpet tillhör troligen de torp som godsägaren Jens Mikkelsen (senare adlad Ehrenborg) lät bygga upp efter Skånska kriget 1675-1679. Smedtorpet flyttades till Hembygdsparken 1947. Smedtorpet tjänade under 1800-talet som bostad åt smederna Anders Lundquist, far och son. Tidigare bodde andra yrkesmän här. Således bodde 1705 en skomakare och 1734 en skräddare i torpet. Under  2010 och 2012 åtgärdades Smedtorpet med angelägna behov inom ramen för det statliga projektet ”Hus med historia”. En yttervägg riktades upp, uthustaket fick ett nytt halmtak och ett par väggar i stugan putsades under en kurs i lerklining. Antikvarisk medverkan fick vi genom Regionmuseet.

Under våren 2011 har delar av inredningen i uthusdelen återskapats. Arbete pågår med att göra i ordning stugdelen så att vi återigen kan visa stugan som den såg ut under tidigt 1800-tal.

Ett par detaljer i Smedtorpet gör det unikt och ger det ett stort kulturhistoriskt värde. Boningslängan är i skiftesverk och har på framsidan utbyggd ”bålafarstu”. Denna förstuga lär vara helt unik bland bevarade byggnader från den här tiden. Längan inrymmer ”stua” med bjälkloft, rymligt kistehus och två kamrar. Vidare finns ett kök med stensatt golv och vid sidan om bakungen ett s k sters med inmurad brygghusgryta. Sterset är den andra detaljen som gör byggnaden ovanlig. Sters byggdes på det här sättet i korsvikeslängor i södra Skåne men här är det utfört i skiftesverk. Fönsterluckorna i byggnaden är yngre än huset och lär komma från inredningen i en kyrka.

Smedtorpet 2017Fotograf: Smedtorpet 2017

 

Arbetena med stöd av Hus med historia 2012 är nu avslutade. Lite puts och målning återstår dock. I november 2012 fick vi Regionmuseets rapport över arbtena med Smedtorpet.

Genom en brand på morgonen den 16/2 2013 förstödes uthusdelen till Smedtorpet från Hovdala.

Under 2016 finns ett Pokestop till spelet Pokemon Go vid Smedtorpet och ytterligare ett vid brunjongen framför byggnaden.

Här finns Smedtorpet