Skvaltkvarnen

Nära dammen ligger två enkla byggnader med vattenhjul. En skvaltkvarn från Vedema  i Hörja socken, och en sågmölla från Verums kyrkby.

Skvaltkvaren är typisk för de mindre kvarnar som anlades för husbehovsbruk vid gårdar eller i byar. På gamla kartor kan man se dessa med en vattenkvarnssymbol i vattendrag, ofta mindre åar och bäckar.

I gamla Läreda by strax norr om Hembygdsparken finns dokumenterat inte mindre än fem vattenkvarnar eller skvaltor. På en plats kan man fortfarande se spåren efter den fördämning som utgjort kvarndamm. Kärret strax intill har namnet ”Rötanga killa” . Här låg skvaltan i Läreda.

Här finns skvaltkvarnen i Hembygdsparken