Sågmöllan

Sågmöllan från Verum

Vattensåg med litet vattenhjul som kraftkälla. Sågen ”är postad med en smidd klinga”. Det fanns också sågmöllor med två eller flera klingor men vår såg har en vilket var det vanligaste.

Smidda klingor gav ett sågsnitt med en något grövre struktur. Vid drift öppnades flera väggar. Från ena kortsidan  matades stockarna in på en släde som drevs av vattenkraften. Klingan som sågade i vertikal led var monterad i gejdrar som också drevs av vattenhjulet. De färdigsågade plankorna och brädorna kom sedan ut på den motstående kortsidan som öppnats.

Vattensågen har flyttats till hembygdsparken från Verums kyrkby. ursprungigen har den sannolikt stått på en något högre sockel.

Här finns Sågmöllan