Nostalgi

Då och då dyker det upp äldre bilder från Hembygdsparken. Här några exempel på byggnader som tidigare funnits i parken.

Läredagården var tidigare kafé i Hembygdsparken. Många har minnen härifrån. Spontanfika, familjeutfärd till Hässleholm och hembygdsparken och skolavslutningar gav ofta anledning till besök i kaféet. Gården förstördes genom brand och är ersatt med nuvarande Kaffestugan och Skräddarehuset.

Laxbrostugan fanns tidigare i Hembygdsparken där det i dag finns en lekplats för barn.