Mannarpsgården

Mannarpsgården är ingen egentlig gård utan ett redskapshus från byn Mannarp 1:6 i Hästveda socken. Så här står det i en ”byavandring i Mannarp” från Hästveda hembygdsförening:  Det är en loglänga från 1808 som har en inskription över dörren ” PTS  KND”, en inskription vars innebörd vi är osäkra om. Läs mer om Mannarp på Bygdeband

Huset har genom åren använts som vagn- och redskapsmuseum och senare som centrum för djurhållningen i parken så länge detta var möjligt. Minnesgoda hässleholmare kommer ihåg såväl hjortar och getter  i närheten av Mannarpsgården. Här fanns också en voljär med fåglar.

Här finns Mannarpsgården