Kaffestugan

Den 17 mars 1991 invigdes den nya Kaffestugan i Hembygsparken. Den gamla, Läredagården, hade brunnit ner några år tidigare, saknad av många, inte bara Hässleholmare utan även besökare från annat håll.

Husets förste ägare var skolläraren Jöns Lindqvist som cirka 1868 låtit bygga det till bostad och skola. Tomten friköptes 1874 från Ola Bengtssons hemman i Läreda vars boningslänga numera inrymmer Hembygdsmuseet.

Huset låg tidigare i hörnet Röingegatan-Hånellsgatan, men flyttades  1991 till Hembygdsparken, där det nu fungerar som kafé och servering.

Öppettider mm, se nedan:
www.cafehembygdsparken.se

Här finns Kaffestugan