Amelie Ehrenborg

I hembygdsföreningens samlingar finns bl a tre porträtt av kvinnor med koppling till Hässleholmsgården. En av dessa är Amelie Ehrenborg.

Amelie Ehrenborg på HässleholmsgårdenFotograf: Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården

Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården

Amelie Ehrenborg (1811-1876) bodde på Hässleholmsgården under den tid järnvägen kom till orten. Sonen August Ehrenborg skänkte mark så att Hässleholms station 1860 kom att hamna där samhället och senare staden Hässleholm vuxit fram. Amelie ägde delar av Hässleholmsgården och fick ärva sonens del då denne gick bort 1873.

1874 skänkte Amelie mark till det som skall bli Kyrktorget och Folkskolan. Den senare som stod klar 1875. Byggnaden finns kvar än i dag vid Kyrkskolans södra sida. Amelia Ehrenborg upplät också 1:a avenyn för torghandel under 30 år.

Många tycker att ett minnesmärke över Amelie och August Ehrenborg vore på sin plats i Hässleholm. 17/1 2017 beslutade kommunstyrelsen att den öppna platsen framför stationsbyggnaden i Hässleholm ska få namnet Amelies plats. Invigning av Amelies plats sker den 3/12 i samband med årets julskyltning.

 

 

Amelie Ehrenborg är begravd vid Stoby kyrka.
Kyrkogården i StobyFotograf: Kyrkogården i Stoby