Gravmonument

I Hembygdsparken finns också några exempel på forntida gravmonument, som uppfördes 1935 efter anvisningar av fil.dr. Folke Hansen.

De uppfördes för att kunna visa hur gravskicket en gång såg ut. Tanken var bland annat att använda dem som åskådningsexempel för skolungdom. Man anlade också en ”forntidsväg” på västra sidan av Långe backe, senare Kvarnbacken. Vägen finns kvar men inte i det skick den skapades.