Hässleholmsgården

I hembygdsföreningens samlingar finns äldre bilder från Hässleholm, de flesta tagna av fotograferna Herman och Wilma Piil. Flertalet är porträttbilder tagna i studio men det finns också bilder från Hässleholm och andra platser.

En samling innehåller bilder från Hässleholmsgården. Gården har anor från 1500-talet även om nuvarande huvudbyggnad byggdes 1819. 1539 kallade sig Matz Torbensen ”Herre till Hessleholm”. Han var väpnare och hövitsman i Göinge. Sedan har gården gått i arv och även fått innehavare genom ingifte.

Nuvarande huvudbyggnad från 1819

En av de mera omtalade episoderna i gårdens historia inträffar 1629 då en av ättlingarna i Torbensläkten, Anna Matzdotter, bor på gården. Anna var släkt med den svenske adelsmannen Nils Kagg. På väg hem från dåtidens bildningsresa på kontinenten kommer Nils i sällskap med en man som kallar sig Erik Gyllenstierna till gården. I Gyllestiernas pass, utfärdat av Kristian IV:s medhjälpare, fanns tillstånd att resa med häst och vagn genom Damnark. På Hässleholmsgården finns även en ung adelsfräken, Gertrud Grip från Björkeberga, och hennes moster Helene Daa från Oretorp på besök. Ömsesidigt intresse uppstår och ”Erik Gyllenstierna” som egentligen heter Lars Wivallius inbjuds att besöka Gertruds hem, Björkeberga gård vid Skeinge. Besöket slutar med förlovning mellan ”Erik” och Gertrud. Paret tar sig utan föräldrarnas vetskap över gränsen till Småland där kyrkoherden i Hallaryd viger dem. Från Björkeberga beger sig paret sedan sig på resa till Sverige men åtskiljs och Gertrud återvänder till Björkeberga. Rätt snart avslöjas Wivallius som bedragare och en skilsmässa förbereds. Wivallius ger sig inte utan försöker i hemlighet besöka Gertrud. Dikten ”Gärna det sker” skriver han för att beveka henne. Wivallius grips och hamnar i gårdsfinkan på Björkeberga. Han förs till  Kristianstad där rådhusrätten dömer honom att förlora liv och ära. Sedan domen fallit författar Wivallius dikterna ”Ack ve, ack ve, min jämmer stor” och ”Om jeg nu dör och falder ner” Nu blev det inte så eftersom Wivallius rymmer och beger sig till Sverige. Han grips på nytt och döms till fängelse. Under fängelsetiden på Kajaneborg i Finland fortsätter han sitt författarskap och blir en av Sveriges mest berömda 1600-talskalder med dikter som ”Klagevisa över denna torra och kalla vår” och ”Ack Libertas du ädla ting”.

Från 1646 är Hessleholmsgården i släkten Walkendorffs ägo. Samma år får ägarna till gården patronatsrätt till Stoby kyrka och denna rätt kvarstår till 1889. Familjen Walkendorff bor sannolikt inte mera än sporadiskt på Hesselholmsgården som i stället arrenderas ut till olika brukare.

1714 köps gården av Christian Sommar. Han adlas senare Cederfeldt. Redan 1734 överlåts gården enligt ett köpebrev till Casper Ehrenborg på Hovdala. Släkten Ehrenborg innehar  gården fram till 1911. 1857 skänker August Ehrenborg mark på gårdens ägor till den pågående byggnaden av stambanan från Malmö mot Nässjö. Här ingår mark för anläggande av Hesselholms järnvägsstation. Nu börjar utvecklingen av det som i dag är Hässleholms stad.

1766-Hässleholmsgården-planFotograf: 1766-Hässleholmsgården-plan”Plan varefter Byggnaden vid Hässleholm framdeles efter handen bör regleras” Det var inte bara Hovdala slott som familjen Ehrenborg hade stora planer för. Ritningen till Hässleholmsgården är daterad Hovdala år 1766.

Sänkningen av Finjasjön som genomfördes i två omgångar i slutet av 1800-talet blev en svår ekonomisk påfrestning får flera av gårdarna runt sjön. Flera av dem kan inte lösa sina lån. 1911 säljs Hässleholmsgården på exekutiv auktion. Köpare är kronolänsmannen Oscar Stjärndahl i Hässleholm.

Flera ägare följer och 1917 köper ryttmästaren Ragnar Olson gården.

Året därpå 1918 kommer den tyske generalen Erich Ludendorff under falskt namn till gården under några vintermånader och här skriver han sin krigshistoria över det första världskriget ” Mina minnen från kriget” Boken kommer ut i två delar på flera språk, bl a svenska 1919.

Det var här i flickrummet (nedan) som den tyske generalen Ludendorff skrev sina ”Mina minnen från kriget”

 

 

Ragnar Olson är en skicklig ryttare och deltar bl a i Olympiaden i Amsterdam 1928. (Silver och brons i lag). Nedan.

1930 köper Herluw Pålsson från Malmö gården. Han bor på gården men driver den med hjälp av en inspektor och senare arrendatorer. 1964 säljer Herluw Pålsson gården till Hässleholms kommun.

Källor:

Lundin, Allan-Sigvard. Det var i Hässleholm det hände .Hässleholms stad 1963.
Karlson, Torsten. Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie, XXVII. 1979
Persson, Stig. Hässleholmgårdens ägare genom tiderna. Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie, VGHS XXXVII. 1989
Hallberg, Tord-Göran. Familjen Grip och Lars Wivallius i nytt ljus. 2010

Foto ur Västra Göinge Hembygdsförenings samlingar. Karta ur VGH arkiv.

Här finns Hässleholmsgården