Föremål ur samlingarna

Västra Göinge Hembygdsförening har påbörjat ett arbete med att fotografera förmålen i samlingarna. Bilderna kommer efter hand att läggas in med text i databasprogrammet SOFIE.

I museet finns tre kvinnoprtträtt med ankytning till Hässleholms historia. En av dessa är Amelie Ehrenborg.

Amelie Ehrenborg på HässleholmsgårdenFotograf: Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården

Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården

I samlingarna finns också ett en stor del av träsnidaren Nils Karlssons alster som skänkts till museet.

Mycket annat ingår i samlingarna bland annat textil, allmogeföremål, musikinstrument mmI samlingarna igår en stor mängd föremål från såväl bondesamhället som handel och hantverk.

I dräktsamlingen ingår såväl vardagsklädsel som högtidsdräkter med koppling till Göingebygden.