Den äldsta boplatsen


En av de permanenta utställningarna i Hembygdsmuseet i Hässleholm visar vår historia från äldsta tid fram till medeltiden. Här finns bland annat fynd från den i dag äldst daterade bosättningen i det som nu är Sverige.

De första människorna som kom till det som nu är vårt land efter den senaste nedisningen var jägare som levde mer eller mindre i kanten av den smältande inlandsisen. Den äldsta daterade fyndet av mänsklig aktivitet i Sverige är en lämning av ett jägarfolk som under en tid bodde på Finjasjöns strand vid Mölleröd. Det kan vara så länge som för 13-14.000 år sedan under den s k Hamburgerkulturen.

Hur hittar man dit ? Platsen ligger ca 800 m väster om Mölleröds kungsgård utmed Finjasjöleden - den streckade leden på kartan. Platsen kan även nås från Finja idrottsplats, det är den kortaste vägen, ca 400 m OSO idrottsplatsen. Med GPS: N56.16265 E13.69722

Spån och avslag från flintsmederna på boplatsen.

Platsen för fångststationen var väl vald. Finjasjön gick före sjösänkningarna på 1800-talet längre upp och här fanns smala passager mot sjön där bl a ren och älg kunde fångas. Kanske fångade man större fåglar också och fiskade i sjön.

På boplatsen har man hittat så kallade zinken, ett slags borr av flinta, som är typiska för den här perioden. Från senare perioder har man hittat mycket fynd, bl a pilspetsar från allerötid, även detta tidig stenålder. Andra fynd bl a järnslagg pekar på att det senare bott människor här under flera tusen år.

Att platsen upptäckes beror på att det under senare delen av 1900-talet var militärt övningsområde och att bl a stridsfordon körde upp spår i marken. Numera är platsen inhägnad betesmark.

Amatörarkeologen Ingvar Jönsson var den som fick forskningen att intressera sig för platsen. Han samlade också in ytfynd av flinta och det är delar av denna samling som nu finns i Hembygdsmuseet i Hässleholm

 

"Den äldsta boplatsen" finns i korsningen mellan två vandringsleder, Finjasjöleden/Alslingan och Skåneleden Nord-Syd  En skylt berättar också om platsen.

Litteratur: Carlie, Lennart: Renjägare vid Finjasjön. Västra Göinge Hembygdsförenings årsskrift 1993. (VGHS 1993) Sjöström, Arne och Pihl, Henrik: Grävningsrapport 1994:1, Lunds universitet Historiska museet.

Sjöström, Arne och Pihl, Henrik: Arkeologiska undersökningar av Möllerödsfältet. Västra Göinge Hembygdsförenings årsskrift 1994. (VGHS 1994)

Burenhult, Göran (red): Arkeologi i Norden. 1999.

Wetterberg, Gunnar. Skånes historia 1. 11500 f.kr.-1375 e.kr. 2016

Förening:

Västra Göinge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-01-27 08:54:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Göinge Hembygdsförening (2023-10-31 08:44:12) Kontakta föreningen