Måleböketapeten

Under 1800-talet förekom det att man lät konstnärer tillverka tapeter för att sätta upp i finrummet eller salen som det ofta kallades. Kanske inte hos gemene man men väl i lite större gårdar. Förebilden kan ha varit de tapeter som importerades, ofta från Frankrike, till slott och herresäten.

Medlemsmöte-i-Vagnmuseet_2Fotograf: Medlemsmöte-i-Vagnmuseet_2

Måleböketapeten är ett exempel på hur en lokal konstnär lyckats med en sådan tapet i gården Måleböke, strax intill Skyrup söder om Finjasjön. När gården delvis byggdes om 1948 tog man ner tapeten som är målad med limfärg på papp och överförde den till Mellersta Skånes hembygdsförening, nuvarande Västra Göinge Hembygdsförening.

Tapeten som är målad i flera tablåer är inte sammanhängande i sin helhet utan visar bilder som avpassats efter det ursprungliga rummets väggar. Några delar av tapeten har skador men huvuddelen av tablåerna är i gott skick. Tapeten har imponerande mått och är avsedd för rum med ca 2,75 m i takhöjd. Själva bildfältet är ca 1,95 meter högt med en målad sockel, 0,65 meter hög.

Gården Måleböke finns naturligtvis med på tapeten.

Motiv har hämtats från gården och byn Måleböke, Matteröd, Hovdala slott och städer som Malmö och Kristianstad och andra platser. Målningen är inte daterad men måste ha tagit ganska lång tid att färdigställa, kanske ett helt år enligt muntlig tradition. Tack vare några av motiven, bl a järnvägen mellan Tormestorp och Hässleholm och den gamla möllan i Hässleholm kan tapeten dock tidsbestämmas till åren 1860-61. De senare motiven har dock inte kunnat bevaras men finns på foto från gården.

Detalj ur tapeten som visar Finja kyrka. Lägg märke till kyrkoherden och medhjälpare som fiskar i Finjasjön.

Konstnären, Olof Nilsson, var född 1822 i Höör och familjen flyttade senare till gården Bäckaskog i utkanten av Mjölkalånga by. Olof kallades därför ”Bäckaskomålaren” eller ”Målar-Olofen” bland folket i trakten. Han målade eller dekorerade bl a möbler. Det kan inte uteslutas att han fått någon form av konstnärsutbildning i sin ungdom.

Detalj ur tapeten som visar vaktparaden i Kristianstad. Kristianstad är den enda ort i Sverige förutom Stockholm där det funnits militär vaktparad.

Detalj som visar Hovdala slott, målad från den västra sidan mot inre borggården.

Olof Nilsson målade och dekorerade också möbler och bruksföremål.

Tapeten har visats i offentliga utställningar i Hässleholm och Kristianstad vid några tillfällen. Sedan 2010 finns Måleböketapeten monterad i vårt vagnsmuseum i Hässleholms museum, Norra Kringelvägen.

Källa:
Karlson, Torsten. Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie XXVII. 1979.