Västra Göinge härad

Västra Göinge härad bildades under mitten av 1600-talet när dåvarande Göinge härad delades i två delar, Östra och Västra Göinge. Redan 1637 hade man inrättat två häradsting i Göinge härad, ett i Röinge och ett i Broby. Ett skäl till detta var de långa avstånden till Röinge från häradets NÖ delar. Namnen Västra och Östra Göinge härader finns belagda sedan 1660-talet.

Västra Göinge härad överenstämmer till stora delar med nuvarande Hässleholms kommun, d v s Västra Göinge hembygdsförenings geografiska verksamhetsområde.

Socknar i Västra Göinge härad i närliggande kommuner är: Visseltofta socken (Osby kommun), Önnestad socken (Kristianstads kommun) och Tjörnarps socken (Höör kommun)

Omvänt så ingår Hästveda socken (Östra Göinge härad) i Hässleholms kommun.