Medlemsförmåner

Västra Göinge Hembygdsförening har ca 300 medlemmar. Gemensamt är ett intresse för Hässleholm och Västra Göinge. Bland uppgifterna finns bl a att förvalta och utveckla det kulturarv som våra företrädare samlat i museet och i Hembygdsparken. I mångas ögon är vi också en lokalhistorisk förening med uppgift att bl a dokumentera samtiden ur ett hembygdsperspektiv. Här är alla välkomna att lämna sina berättelser och underlag om bygden.

Bland medlemsförmånerna finns en årsbok, fritt inträde till Hembygdsmuseet och fri tillgång till vårt arbets- och studierum med litteratur från bl a Västra Göinge. Medlemmar har också fri entré till Hässleholm museum vid Norra Kringelvägen 9, där hembygdsföreningen har sitt vagnmuseum. Tag med medlemskort.

Årsbok 2015
Fotograf: Årsbok 2015

 

 

 

 

 

 

Vi behöver bli  flera aktiva medlemmar. Naturligtvis välkomnar vi alla nya medlemmar. Till vänster finns en länk som berättar hur man blir medlem