Föreningens grundare

Redaktör P A Persson – Värpatorparen

Redaktör P A Persson vid tidningen Norra Skåne var initiativtagare till hembygdsföreningen i Västra Göinge som bildades 1927. P A Persson var tidningens grundläggare 1899 och redaktör från 1904. Småbonde, nykterhetsman, politiker, redaktör och utgivare av Norra Skåne står det i tidningens jubileumsbok 1999. Hembygdsparken var hans verk, framgår det också. Här kunde man även ha lagt till hembygdsföreningen.

Sedan tidigare fanns Göinge hembygdsförening med bl a hembygdspark i Broby. Det kan ha bidragit till att Västra Göinge hembygdsföreningen till en början kom att heta Mellersta Nordskånes hembygdsförening. I uppropet 1927 för att bilda föreningen står det bla: ”att föreningen icke skulle framträda som konkurrent till Göinge hembygdsförening utan som en kamrat till denna”. P A Persson får 62 namn på uppropet med landshövdingens, John Nilsson först. Endast sådana personer som hade framskjutna positioner i kommuner och annat hade tillfrågats.

Per Axel Persson (1864-1943) eller Värpatorparen som han ofta kallades efter den plats utanför Bjärnum där han hade sitt födelsehem, var inte bara initiativtagare till hembygdsföreningen utan också dess starke man och givmild donator under många år. En stor andel av föremålen som samlades in till museet i hembygdsparken inskaffades personligen av P A Persson, inte bara lokalt utan även på resor inom landet. Inte sällan stod P A Persson också för kostnaderna. En liten nackdel var det att P A Persson inte var musealt skolad och därför inte så noga med anteckningar om föremålens ursprung och historia.

Statyn Snapphanen i hembygdsparken har också kommit till 1934 tack vare P A Persson. Han ledde insamlingarna till statyn, 8.000-9.000 kr. Att statyn, mot konstnären Axel Ebbes uppfattning  bär hatt, tillskrivs P A Persons envishet.

I hembygdsföreningens första årsskrift 1952 finns en berättelse om P A Persson och hans insatser för föreningen författad av medarbetaren på arbetet och i hembygdsföreningen, Herman Malve. Denne beskriver hur arbetet med föreningen, muséet och hembygdsparken under ledning av P A Persson gick till. Envis och på gränsen till diktatorisk lär P A bitvis ha varit. ”Så gott som hela semestern och så gott som alla lördagar och alla fristunder var han ute för att samla in föremål till sitt museum”, skriver Malve. P A Persson var föreningens förste ordförande och samtidigt kassör. Tidvis var han dessutom sekreterare och intendent.

I dag finns mycket av det P A Persson grundlade och samlade kvar hos föreningen, bland annat delar av hans eget privata möblemang. Lite av de fondmedel som P A skänkte för inköp av museiföremål finns också kvar att disponera. Nu kan vi dessutom promenera eller köra på Värpatorparens väg. Kommunen beslutade för en del år sedan att döpa om den del av 1:a Avenyn som fanns nedanför kyrkan, norr om hembygdsparken, till just Värpatorparens väg.

Källor:

Västra Göinge hembygdsförenings årsskrift 1952
Lundin, Allan-Sigward. Det var i Hässleholm det hände, 1964
Wahlquist, Axel (red). Norra Skåne 100 år, 1999