HTS Femtio tekniska Hässleholmsår

Ett halvsekel med Hässleholms tekniska skola är underrubriken på minneskriften av Allan-Sigward Lundin. Den kom ut 1962 och vi har några exemplar kvar i hembygdsmuseet till försäljning.

Hässleholms-tekniska-skola-Fotograf: Hässleholms-tekniska-skola-

Som sig bör finns nuvarande hembygdsmuseet med i bild på framsidan. Det var i dåvarande ”Bier-Svenssons”  hus i Stadsparken som Hässleholms tekniska skola startade 1912. Ett par år senare är den nya skolan byggd vid Rundelsgatan. Det Svenssonska flyttas 1930 till hembygdsparken för att bli museum.

Läs hela berättelsen i häftet från 1962. 48 sidor. Pris 25:-