DVD-skivor

Ljungberg, Karl/ Karlson, Torsten 2003. Hässleholm och hässleholmare 1956. Några bilder av staden och dess ”tyranner” våren och försommaren 1956. DVD-skiva. Pris 100 :-

Mattsson, Lennart. Hässleholms Brunnssextett. Konsert vid T4:s musikpaviljong 11 september 2015. 24 min. Pris 100:

Mattsson, Lennart. Hässleholms Filfabrik. DVD 55 min. Pris 150:-