Fotograferna Piil

1903 flyttade fotografen Herman Piil från Höör till Hässleholm. Han hade tidigare varit verksam i såväl Lund som Höör. Hässleholm är på den här tiden Sveriges tredje köping i storlek och i stark utveckling. Detta kan ha lockat Herman till Hässleholm.

En säkert bidragande orsak är Wilma Nilsson som var född på Hästbacken i Tormestorp. I februari 1903 förlovar de sig. De gifter sig i november samma år. Herman bosätter sig vid Stortorget men flyttar 1906 till Vattugatan där han bygger en ny ateljé. Ateljén är försedd med glasrutor på långsidan mot gården för att kunna utnyttja dagsljuset vid fotografering. 1907 år kom för övrigt elektriciteten till Hässleholm och så småningom kunde även Piil koppla in sig.

På bilden till vänster ses det nygifta paret

 

På vinden hittar man 1966 en omfattande samling glasplåtar från verksamheten som bedrevs fram till 1949. Herman Piil gick bort redan 1921 men hans hustru Wilma bedrev verksamheten vidare bland annat med stöd av dottern Elsa. Västra Göinge hembygdsförening köpte plåtarna 1966 och har sedan flera år arbetet med att scanna in dessa.

Den övervägande delen av bilderna är porträtt enskilt eller i grupp. En del av bilderna har namnuppgift men de flesta ha bara uppgift om den ort personerna på bilden kommer ifrån. Så är också bilderna ordnade i dag. Drygt 23.000 bilder har hittills scannats och lagts in i ett databasprogram. Kanske lika många återstår att behandla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För er som undrar är bilen på bilden överst på sidan en Sperber. Modellen tillverkades i Tyskland mellan 1911-1919. Den här har registreringsnumnret L 23.

Källor:
Fotograferna Piil. Bo Nordström. VGHS 1967
Nytt om fotograferna Piil. Torsten Karlson och Bert Berglund. VGHS 1989.